اربعین نور و کربلا نوره

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

اربعین نور و کربلا نوره اربعین باشم حرم نور علی نوره گرچه این نوکر از شما دوره روضه میخونه با گریه آخه مجبوره چجوری دلت میاد آقا دوباره جمع نوکرا بمونه تو حسرت حرم حرم حرم زیارت حل مشکلم میدونی میگیره این دلم اگه بشه اربعین و من نرم نرم نرم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه