این را برسانید به گوش همه عالم

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

این را برسانید به گوش همه عالم اسلام شده زنده از این ماه محرم تا سایه این پرچم مشکی به سر ماست جمعیت ارباب وفا نگسست از هم دوباره وعده گرفتیم پای این بیعت که در رکاب حسینینم ما به هر قیمت دوباره گرد هم آیین اربعین حسنی به عشق روز ظهور حضرت حجت

قطعاتمرتبط

مشاهده همه