یا فارج الهم ویاکاشف الغم

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

یا فارج الهم ویاکاشف الغم شد هم و غمم ماه محرم محرم و ناله انبیا محرم ضجه اولیا محرم گریه کبریا حسین جانم تفسیر هر غم با اکسیر اعظم ای ناخدای سلطان قلبم تو فیض مداوم داوری تو ذکر مصیبت مادری شفیع شفاعت محشری حسین جانم حسین جانم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه