نفس به نفس، قدم به قدم

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

نفس به نفس، قدم به قدم با رویای تو با پای دلم میرم تا بهشت، میرم به حرم همین که تو هستی، دل من آرومه از اینجا که هستم، ضریحت معلومه سلام شش گوشه، سلام اربابم الان کربلام، بیدارم یا من خوابم دارم می خونم، با چشمای خیس تو دنیا کسی شبیه تو نیس آقا برامون، حرم بنویس من از هرجا که تو نباشی بیزارم بلند میگم هر روز، آقا دوست دارم خودم میدونم همش باهامی خودت میدونی که همه دنیامی سلام شش گوشه، سلام اربابم الان کربلام، بیدارم یا من خوابم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه