عمو جونم دلم تنگ

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

عمو جونم دلم تنگ رو پیشونیم جای سنگ عموجونم تو رفتی و سر بابام هنوز جنگ تا تو بودی رقیه پادشاهی میکرد عموجونم اگه میشه دوباره برگرد به ما میگن خارجی عموجونم بیا به دادم برس عموجونم تو باب الحوائجی عموجونم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه