واسه تو آب فرات گریه میکنه

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

واسه تو آب فرات گریه میکنه واسه خشکی لبات گریه میکنه بسته شد به روی تو مهر مادرت داره فاطمه برات گریه میکنه وقتی شریعه شد بسته قلب رباب محزون شد سقا نیومد از دریا قنداقه ای پر از خون شد

قطعاتمرتبط

مشاهده همه