به عشق تو ای یار گفتم حسین

منصور ارضی

سال 1400

متن قطعه:

به عشق تو ای یار گفتم حسین همین اول کار گفتم حسین خدایش این یازده ماه رو به امید دیدار گفتم حسین شنیدم حبیب عاشق روضه است نیابت به انصار گفتم حسین نماز همه برکت خون اوست که در سجده بسیار گفتم حسین شفا از حسین و دوا از حسین به بالین بیمار گفتم حسین به کوری هر کس نمی خواندش چه خوابو چه بیدار گفتم حسین حسن دست روی سر من کشید از اون شب که یک بار گفتم حسین زگهواره تا گور من نوکرم بریدم زاغیار گفتم حسین اما به روی دلم حسرت کربلاست سحر با دل زار سر کوچه بازار سنگت زدند

قطعاتمرتبط

مشاهده همه