استعانت اشک الدواء حسین

منصور ارضی

سال 1400

متن قطعه:

استعانت اشک الدواء حسین شروع می کنم این ماه را به نام حسین دوباره چشمه ی خونی ز اشک جوشیده تمام عالم امکان سیاه پوشیده هزار شکر که درگیر ماتمت شده ایم دوباره محرم ماه محرمت شده ایم قبای بندگی خویش را کفن کردیم لباس نوکری شاه را به تن کردیم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه