دوباره آهو گریه و زاری

دوباره آهو گریه و زاری

رضا نریمانی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

دوباره آهو گریه و زاری دسته پرچمو علمداری پیرهن مشکیمو تنم کردم برای این دو ماه عزاداری ممنونتم گذاشتی با تو آشنا باشم اجازه دادی بین جمع نوکرا باشم الهی قسمتم کنه امام رضا جانم اربعین امسالم توراه کربلا باشم با تموم نوکرا دوباره قرار ما ستون هزارو یک موکب امام رضا حسین حسین وا حسین حسین بابام با اشکای چشاش آقا دستمو تو دستت گذاشت آقا منو سپرد دست علی اکبر گفت که هواشو داشته باش آقا اگر قبول کنی برات فدایی آوردم پسرمو اینجا برای گدایی آوردم کمه آقا ولی به قدر وسعم امسالم برای روضه تو قندو چایی آوردم با دو تا چشم ترم به نیت مادرم روزی کنی اربعین پیاده میام حرم حسین حسین وا حسین حسین