من که همه دم اوقات دلم

من که همه دم اوقات دلم

رضا نریمانی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

من که همه دم اوقات دلم با وقت حرم تنظیم بود از حال خودم شرمنده شدم چند وقت جدایی روزیم بود من میدونم که گناهه دل زاره دست و پا گیره دل من شده آره ببین اشکم چه می باره یه بیچاره آخه جز تو کیو داره بدم می دونی اما تو میتونی مرحمت به دل رو سیاهم کنی نگاهم کنی سر به راهم کنی واسه این اربعین رو به راهم کنی منو ببر به کربلا منوببر به کربلا