خوش اومدی ولی دیر اومدی

رضا نریمانی

سال 1400

متن قطعه:

خوش اومدی ولی دیر اومدی چه خسته و چه دلگیر اومدی! روزای خوبم و یادت که هست شکستم و شدم پیر اومدی گلم چشات و وا کن بابای نازنینم! منم همون رقیه‌ت فقط، نمی‌تونم ببینم راستی بابا! تو میدونی زخم رد طناب چیه؟! دلیل آه و گریه‌ی رباب چیه؟! من میدونم که مجلس شراب چیه تنهایی و وحشت و اضطراب چیه «مَنْ الَّذی أَیتمنی، بابا حسین» خوش اومدی به ویرونه بابا گلت توو اینجا مهمونه بابا تنت کجاست که با سر اومدی؟ چرا لبت پُر از خونه بابا؟ سلام بابای خوبم سلام سر بریده منم همون رقیه‌ت فقط، یکم قدم خمیده راستی بابا! تو میدونی طناب سلسله چیه؟! همسفری با زجر و حرمله چیه؟! من میدونم پای پُر آبله چیه جُرم جامونده‌های قافله چیه «مَنْ الَّذی أَیتمنی، بابا حسین»

قطعاتمرتبط

مشاهده همه