من ایرانم و تو عراقی

من ایرانم و تو عراقی

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

من ایرانم و تو عراقی چه فراقی چه فراقی دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم کربلا واسم ضروری حسین اربعین اوضاع چجوری حسین کار من امسال صبوری حسین دارم میمیرم