قسم به اون موکب های ساده

مهدی رسولی

سال 1399

متن قطعه:

قسم به اون موکبای ساده قسم به وقت غروب جاده قسم به ذکر حسین حسین و قسم به اشکهای ی اراده تا اسم اربعین و میشنوم دوباره خاطرات یادم میاد چایی روضه اتو که می نوشم چایی موکبات یادم میاد میخوام بازم بیام و از نجف تا کربلا رو هروله کنم ولی دوباره راهها بسته شد خودت بگو به کی گله کنم السلام علیک یا سلطان یا سیدالعطشان سوسوز دوداقیمه حسین جانیم قوربان قسم به عکسی که روبرومه قسم به اسمی که رو لبامه قسم به بغضی که تو گلومه قسم به عکسی که روبرومه قسم به اسمی که رو لبامه قسم به صحنی که آرزومه تا بغض خواهری رو میبینم غروب قتله گاه یادم میاد تا ترس کودکی و میبینم سیاهیه سپاه یادم میاد تا مادر شهیدی رو میبینم چشمای بارونی یادم میاد اشکام که روی گونه جاریه محاسن خونی یادم میاد حسین به یاد لبت بی قرارم السلام علیک دلتنگم ای بمیرم که مایه ی ننگم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه