کرببلا نبر ز یادم

جواد مقدم

سال 1399

متن قطعه:

کرب و بلا نبر زیادم جوونیمو پای تو دادم کرب و بلا نبر زیادم جوونیمو پای تو دادم از ما که گذشت اما غمم همینه الهی هیچکس داغ حرمت نبینه قدم قدم میگم ای دل ای دل حرم حرم میگم ای دل ای دل امان امان ای دل امان امان ای دل امان امان ای دل شب چشام به شور شینه شبای بین الحرمینه شبای بین الحرمینه بر مشام جان میرسه بوی حرم ترسم به قلبم ماند آرزوی حرم دلم گرفته از این زمونه دست نزارید رو قلبم که خونه از ما که گذشت اما غمم همینه الهی هیچکس داغ حرمت نبینه قدم قدم میگم ای دل ای دل حرم حرم میگم ای دل ای دل امان امان ای دل امان امان ای دل امان امان ای دل

قطعاتمرتبط

مشاهده همه