پای بساط سینه زنی بود

پای بساط سینه زنی بود

وحید شکری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

پای بساط سینه زنی بود از تب عشقت شعله کشیدم این دفعه هم باز با قصد زیارت هرجوری بود به روزه رسیدم ای بهونه زنده بودنم اوج لذت روضه خوندنم تربتت شفا حسین اشک تو دوا حسین شاه کربلا ای حسین ای جان معدن وفا حسین رحمت خدا حسین می کشی مرا حسین