با حضور مهدی می افته

با حضور مهدی می افته

وحید شکری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

با ظهورِ مهدی میوفته گذرِ همهٔ سینه‌زنا مدینه صحنِ علی اصغر میگیریم روضه از ورودیِ بابُّ السکینه نفس کشیدنم برایِ جلبِ رضایتِ ربابه خوشا به احوال کسی که تحتِ حمایتِ ربابه سلامُ الله علیکِ فخرِ هاشمیات، عشقِ فاطمیات یا شریکهُ الزینب و اعلا درجات سلامُ الله علیکِ بانویِ عَتَبات، دَافِعِ النِّقَمَات یا اغیثینی یا کَاشِفَ الْکُرُبَات سیدتی، یا رباب اگه تمومِ خاکِ دنیا پیشِ پایِ من از دم هم طلاشه جا داره بازم کلِ عالم برای سکینه و اصغر فداشه اگر شدم واله و شیدا یقین عنایتِ ربابه شامل من روز قیامت فیضِ شفاعتِ ربابه سلامُ الله علیکِ آفِتابِ کرم، نورِ چشمِ حرم یا عزیزهُ الزینب و ای تاج سرم سلامُ الله علیکِ روضه‌خوانِ حرم، مهربانِ حرم زوجهُ الحسین و فَخرِ بانوانِ حرم سیدتی، یارباب مادری برایِ رقیه کرده مثه مادری واسه سکینه این ربابه که روزِ محشر باب شفاعتِ همه مؤمنینه شفای درد لاعلاجم دستِ کرامتِ ربابه حضرت مریم مقدس محو قداستِ ربابه سلامُ الله علیکِ ای نفیسِ کلام، ای انیسِ امام محرمِ اسرار و ای رفیعِ مقام سلامُ الله علیکِ بحر حجب و حیا، کوه مهر و وفا مددی مولاتی کریمهَ النُجَبا سیدتی، یارباب