لطف حسین ما را تنها نمیگذارد

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

لطف حسین ما را تنها نمیگذارد گر خلق وا گذارد او وا نمیگذارد او کشتی و نجات و کشتی سکته ماییم مولا به کام قربال ما را نمیگذارد هل من معین او را باید جواب دادن شیعه امام خود را تنها نمیگذارد زهرا به دوستانش قول بهشت داده است بر روی گفته خویش او پا نمیگذارد

قطعاتمرتبط

مشاهده همه