ای ساربان آهسته ران کارام جانم میرود

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

ای ساربان آهسته ران کارام جانم میرود وان دل که با خود داشتم با دلستانم میرود چه غریبونه همه آل الله رسیدن از میون صحرا به علی اکبر میگه ثارالله وقتش رسید عزیز بابا اذان بگو موذن حرم الله اکبر اذان بگو علی اکبرم این آخر کار من و اینجا زمین کربلاست زینب ببین این خاک غم میعادگاهم با خداست

قطعاتمرتبط

مشاهده همه