به تو دل خوش کردم به تو که آقایی

مهدی رسولی

سال 1400

متن قطعه:

به تو دل خوش کردم به تو که آقایی دلم و آوردم یه دل زهرایی خوبه حال و روزگام پیش پات که سر بزارم همه زندگیم و از دست سخاوت تو دارم دردام و واست آوردمخودم و به تو سپردم نمک عشق حسین و سر سفره تو خوردم دلم با مادرت امشب میگه حسن حسین میگه حسن زینب میگه حسن

قطعاتمرتبط

مشاهده همه