به سمت گودال از خیمه دویدم من

به سمت گودال از خیمه دویدم من

محمود کریمی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

به سمت گودال از خیمه دویدم من شمر جلوتر بود، دیر رسیدم من سر تو دعوا بود، ناله کشیدم من سر تو رو بردن، دیر رسیدم من یه گوشه‌ی گودال، مادرو دیدم من که رفته بود از حال، دیر رسیدم من