در میان عاشقان ، دخت علی..

حسن خلج

سال 1400

متن قطعه:

در میان عاشقان ، دخت علی.. بار الها خسته و جان بر لبم زینبم من زینبم من زینبم بار الها پای تو استاده ام هر بلا آید ز تو آمده ام این منو این آتشو این پیکرم این منو این چادرو این معجرم تو اگر خواهی مرا آواره کن بین سیل غصه ها بیچاره کن خدایا غم ندارم همره اهل حرم برسرم ریزد آتش خیمه بریزد بر سرم من صبورم من صبورم من صبورم من صبورم ای خدای عالمین هر غمی را جز جدایی از حسین

قطعاتمرتبط

مشاهده همه