من از ازل یا سیدی مسته تو بودم

من از ازل یا سیدی مسته تو بودم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

من از ازل یا سیدی مسته تو بودم مجنون و بی قرار پابست تو بودم