ای شریک زندگانی علی

ای شریک زندگانی علی

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

ای شریک زندگانی علی حاصل عمر و جوانی علی زهرای من رنگ وبویت بوی رفتن می دهد