غم از درخت جان شکوفه یا سیدی میا به کوفه

غم از درخت جان شکوفه یا سیدی میا به کوفه

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

زده، غم از درخت جان شكوفه يا سيدي ميا به كوفه در بين كوچه ها ببين شدم غريب دارم به روي لب ذكر أَمن یُجيب يا مولا يا حسين الا، اي يوسف زهرا و حيدر اصغرت را با خود نياور دستِ ستم كند نشكفته پرپرش حرمله مي زند تيري بر حنجرش يا مولا يا حسين