روی لب خود ذکر مولا یا رضا داریم

روی لب خود ذکر مولا یا رضا داریم

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

روی لب خود ذکر مولا یا رضا داریم عزم سفر از دل تا کرببلا داریم