ای نور دیده مهنت کشیده

ای نور دیده مهنت کشیده

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

نورِ دو دیده محنت کشیده شیب الخضیبِ فاطمه ای سر بریده گِریَد برایت یک قد خمیده شیب الخضیب فاطمه ای سر بریده « ای زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست این خار و خاشاکِ زمین منزل و مأوای تو نیست » سالار زینب یا حسین غم بی کران شد اشکم روان شد زینب اسیر حلقۀ نامحرمان شد از بار غربت قدّم کمان شد زینب اسیر حلقۀ نامحرمان شد « به سوی شام و کوفه ام چه ظالمانه می برند نمی روم ولی مرا به تازیانه می برند سالار زینب یا حسین گریان شد افلاک با سینۀ چاک جسمِ عزیز فاطمه مانده روی خاک شد لاله زاری، آن تربت پاک جسمِ عزیز فاطمه مانده روی خاک « مگر به کربلا کفن، به غیر بوریا نبود مگر حسینِ تشنه لب عزیز مصطفی نبود » سالار زینب یا حسین