ای جانو تنم عاشقی دل خونه منم

ای جانو تنم عاشقی دل خونه منم

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

دیوونه منم عاشقی که دل خونه منم دیوونه منم عاشقی که دل خونه منم آقا تویی و اونی که پریشونه منم آقا تویی و اونی که پریشونه منم مجنونمو اون که پای تو میمونه منم مجنونمو اون که پای تو میمونه منم به جز تو کی تو عالم برای من میمونه تورو می خوام و هر چی که تو بخوای همونه