ای جان به تنم عاشقی که دلخونه منم

ای جان به تنم عاشقی که دلخونه منم

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

ای جان به تنم عاشقی که دلخونه منم اقا تویی اونیکه پریشونه منم