وجودت رحمت مطلق

وجودت رحمت مطلق

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

وجودت رحمت مطلق ای راضی بر رضای حق شده از نور حق مُشتق یا ابی عبد ا...