ای جسم پاره پاره برادر حسین جان

ای جسم پاره پاره برادر حسین جان

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

ای جسم پاره پاره برادر حسین جان بر خواهرت نظاره برادر حسین جان سرت ز تن جدا شد واویلا واویلا خورشید نیزه ها شد واویلا واویلا ای جسم پاره پاره برادر حسین جان بر خواهرت نظاره برادر حسین جان شده با قلب خسته واویلا واویلا نماز من نشسته واویلا واویلا ای جسم پاره پاره برادر حسین جان بر خواهرت نظاره برادر حسین جان