ای حرمت قبله حاجات ما ابالفضل

ای حرمت قبله حاجات ما ابالفضل

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

ای حرمت قبله ی حاجات ما ابالفضل؛ ابالفضل یاد تو تسبیح و مناجات ما ابالفضل؛ ابالفضل تاج شهیدان همه عالمی ابالفضل؛ ابالفضل فخر بشر ماه بنی هاشمی ابالفضل؛ ابالفضل ای ساقی لب تشنگان، ای جان و جانانم، سقای طفلانم حضرت عباس علیه السلام ابالفضل؛ ابالفضل در راه دین مصطفی، دستت ز تن گشته جدا، ای روح و ریحان، سقای طفلانم هر که به دردی و غمی شد دچار ابالفضل؛ ابالفضل گوید اگر یکصد و سی و سه بار ابالفضل؛ ابالفضل ای علم افراخته در عالمین ابالفضل؛ ابالفضل اکشف و یا کاشف الکرب الحسین ابالفضل؛ ابالفضل از کرم و لطف جوابش دهی ابالفضل؛ ابالفضل تشنه اگر آمده آبش دهی ابوفاضل، ابوفاضل بود و امیدم مرا یاری کنی سال ها بهرم علمداری کنی کس ندیده در عجم یا در عرب هیچ سقایی بمیرد تشنه لب ابوفاضل، ابوفاضل