سیدنا العطشان سیدنا الغریب

سیدنا العطشان سیدنا الغریب

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

سیدنا العطشان سیدنا الغریب ای که در قتلگاه افتادی بی کس و بی پناه افتادی مادرت برات ناله می زد