ذکر لب عالم آه وواویلا شد

ذکر لب عالم آه وواویلا شد

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

ذکر لبِ عالَم آه و واویلا شد شامِ غریبانِ عزیزِ زهرا شد وامصیبت آتش فروزان است،خیمه ها سوزان است پیکری عریان است وا غربتا واویلا واویلا... خولی با سَرْ رفته سوی عُبِیدُالله ناله ای میرسد از سوی قتلگاه وا مصیبت نور عالمینم،فروغ دو عینم،ای بی سر حسینم وا غربتا واویلا واویلا...