کنار علقمه غوغا به پا شد

کنار علقمه غوغا به پا شد

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

کنار علقمه غوغا به پا شد علمدار حسین دستش جدا شد یا ایها الناس شد کشته عباس واویلا واویلا، آه و واویلا قرآن مرتضی نقش زمین شد پرپر باغ گل ام البنین شد صد پاره پیکر، بی دست و بی سر واویلا واویلا، آه و واویلا