حسین من دوست دارم

حسین من دوست دارم

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

حسین من دوست دارم ای همه دار وندارم ای همه ی کس و کارم ای دل و دلبر و یارم برای منی برای توأم همه میدونند گدای توأم حسین من دوست دارم ای همه دار و ندارم ای همه ی کس و کارم ای دل و دلبر و یارم حسین آقام همه میرن تو میمونی برام من دوست دارم ای همه دار و ندارم ای همه ی کس و کارم ای دل و دلبر و یارم حسین من دوست دارم ای همه دار وندارم ای همه ی کس و کارم ای دل و دلبر و یارم