یا من اسمه دوا و ذکر شفا

یا من اسمه دوا و ذکر شفا

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

یا من اسمه دوا و ذکر شفا می ریم با یا حسین به کربلا کربلا ارزوی همه کربلا قبله دل من گریه کنیم همه برای غریب تشنه بی کفن