چه شوریه تو قلب من تو رو تو زندگیم دارم

چه شوریه تو قلب من تو رو تو زندگیم دارم

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

چه شوریه تو قلب من تو رو تو زندگیم دارم دیگه محتاج چی باشم تویی وقتی که دلدارم ایشا الله با نگاه تو همیشه من عزا دارم شبیه اسمون دل خون