نسیمی جان فضا می آید

نسیمی جان فضا می آید

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

نسیمی جان فزا می آید بوی کرب و بلا می آید شاه سلام علیک آقا سلام علیک