چه حس قشنگیه این که زنده ام

چه حس قشنگیه این که زنده ام

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

چه حس قشنگیه این که زنده ام دوباره ماه غمت رو دارم میبینم