به جان ما شراره عشق یار محجبین

به جان ما شراره عشق یار محجبین

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

به جان ما به جان ما شرار عشق یار مهجبین حسین حسین حسین حسین روی لب زوّار اربعین حسین یا حسین ذکر اهل ولا به جان میخریم در رهش هر بلا به دلهای ما شوق کرببلا حسین یا حسین یا حسین یا حسین... به قلب این فداییان به غیر سوز و اشک و ناله نیست ازین خروش فنا شود سعودی و تکفیر و صهیونیست سپاه حسین هیبتی منجلی است ابر قدرت و در رکاب ولی است وَ فرماندهش شخص سَیّد علی است حسین یا حسین یا حسین یا حسین...