آب به لب های رو زده

آب به لب های رو زده

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

آب به لب های تو رو زده موج به پای تو زانو زده ماه خیمه به ماه فلک ماه روی تو پهلو زده به ابروی تو ، ما شاء الله به گیسوی تو ، ما شاء الله پناه حرم ، جان زینب به بازوی تو ، ما شاء الله یل کربلا ما شاء الله هر کجا صحبت از شیر شده دشمن تو زمینگیر شده در مصافت کسی که میاد یعنی از زندگی سیر شده به صاحب علم ، ما شاء الله به تیغ تو دم ، ما شاء الله رقیه میگه ، با لبخندش عموی حرم ، ما شاء الله یل کربلا ما شاء الله ای کمان ابروی علقمه تنها رفتی سوی علقمه تا که خوردی زمین گفت حسین ماه گرفته توی علقمه به آه حرم ، ای وای ای وای به دست قلم ، ای وای ای وای تو خیمه دیگه ، بعد از تو نیست کسی محترم ، ای وای ای وای به ابروی تو ، ما شاء الله به گیسوی تو ، ما شاء الله پناه حرم ، جان زینب به بازوی تو ، ما شاء الله