ثارالله انت فی قلبی

ثارالله انت فی قلبی

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

ثارالله انت فی قلبی میمیرم من بر این باور می گیری دستمو آخر کی پیدا می کنم آقا ارباب از شما بهتر