از آسمان هر لحظه ایی  آید ندای

از آسمان هر لحظه ایی آید ندای

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

ز آسمان هر لحظه ای، آید ندای إرجعی شد لیلة القدر حسین سرنیزه ها شب تا سحر، آماده ی قرآن به سر فردا سفر کامل می شود، قالوا بلی نازل میشود هر سوره ای بسمل میشود یا سیدی یا مولا حسین این خیل شمشیر و سنان، این حلقه ی تیر و کمان شد قابَ قوسین حسین هنگامه وصل خداست، معراج ما بر نیزه هاست یا رب من و این چشم ترم، فردا تو و خون حنجرم بی سر به سویت سجده برم یا سیدی یا مولا حسین