باز امشب در هوای یارانم

باز امشب در هوای یارانم

امیر عباسی

سال

0:00
|
متن قطعه:

باز امشب در هوای یارانم دل تنگ خاطرات یارانم می آید از جبهه ها، عطر ناب کربلا ماییم و یاد شما، آه ای شهیدان (یا لینتا کنا معک ذکر لبهاتان خونتان جاری در ره جانان) دلگیر از کینه ها بی مِهری ها دلگیر از این همه قهر و غوغا ماییم و یاد شما، یاد آن مهر و وفا یاد آن شور و نوا، آه ای شهیدان (یا لینتا کنا معک ذکر لبهاتان خونتان جاری در ره جانان) ما بر عهد شهیدان می مانیم مست جانان و مرد میدانم ذلّت بر ما شد حرام، ماییم و شور مدام ماییم و راه امام، همچون شهیدان (یا لینتا کنا معک ذکر لبهاتان خونتان جاری در ره جانان)