همه عشقای دنیا عشق منه بی بی رقیه

همه عشقای دنیا عشق منه بی بی رقیه

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

وحید شکری

سال

0:00
|
متن قطعه:

همه عشقای دنیا عشق منه بی بی رقیه کوری چشم منکرش می خونم لعن علی منکر رقیه