تو حرم یه جایی هست

تو حرم یه جایی هست

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

وحید شکری

سال

0:00
|
متن قطعه:

تو حرمیه جایی هست بدجوری دل هوائیشه ازغم دوری پیرشدم کی حاجتم روامیشه تموم درد من اینه که دورم از حرم خدا تا که جوونم برسون من و به اون دالرشفاء حرم رقیه دیدنش رویامه حرم رقیه خواب هرشبهامه حرم رقیه آخر دنیامه حرم رقیه جنت الاعلامه حرم رقیه جلوی چشمامه حرم رقیه علت اشکامه تومپرسی زچه روساکن میخانه شدم چکنم خواب حرم دیدم ودیوانه شدم حرم رقیه اللهم الرزقنی دل من ازروزازل بسته به موی زینبه شکرخدا که این دلم مست سبوی زینبه نبض من و هرطپشم دلمه مشغول دمش ذکرش و میگم ومیخوام فداشم آخر از غمش برازینبیه میگذرم ازجونم برازینبیه بازدارم میخونم برازینبیه خرابم، داغونم توحرم زینب من آروم میگیرم توحرم زینب حاجتم میگیرم توحرم زینب عاقبت میمیرم چی میشه چون شهداباشم وعزت بگیرم یه مدافع حرم باشم و واست بمیرم حرم رقیه اللهم الرزقنی داره میبینه ازروتل شمشیر ونیزه می خوره نشسته روی سینه و داره سرش رومیبره صدای مادری میاد میگه که تشنه ست پسرم سرشو ازقفا برید خاک دوعالم به سرم