سر بذار رو دامن من

سر بذار رو دامن من

شما بدون کم شدن حجم اینترنت در حال دریافت این محتوا هستید

وحید شکری

سال

0:00
|
متن قطعه:

سر بذار رو دامن من بابایی خون توی دهن من بابایی چقده عوض شده حرف زدنت بال و پرم سوخت وای معجرم سوخت