یک رفتار پیامبر را تمرین کنید

یک رفتار پیامبر را تمرین کنید

حجت الاسلام عالی

سال 1399

0:00
|
متن قطعه:

من اعتقادم اینه که هر کسی یک صفت و یا یک خصوصیت از پیغمبر و یا یک رفتار پیغمبر رو تو زندگی خودش جاری کنه همین یک کاری که کرده او رو وصل می کنه به پیغمبر دیگه رهاش نمی کنه ..