نتیجه بندگی ماه رمضان

نتیجه بندگی ماه رمضان

حجت الاسلام عالی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

آدم تو کل سال میتونه آدم خوبی باشه کل سال می تونه پاک باشه اما فضای ماه رمضان یه فضاییه که آدم خیلی بهتر می تونه خوب باشه خیلی راحت تر میتونه پاک بود شما نگاه کنید که توی خونه توی پذیرایی ، توی آشپزخونه توی این جاهای مختلفش همه جاش میتونه شستشو کنه اما یه جایی هست که از همه جاها بیشتر میتونی فراهم کنه حمام ، یه جایی است که اونجا راحت تر از بقیه جاها فراهم...