بهار بی تو نگردد بهار مهدی جان

بهار بی تو نگردد بهار مهدی جان

مهدی سماواتی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

بهار بی تو نگردد بهار مهدی جان قرار بی تو نگیرد قرار مهدب جان به انتظار قسم ای امام منتظران ز مرگ سخت تر است انتظار مهدی جان مسیح آل محمد بیا که بی تو شده تمامی زندگیم احتضار مهدی جان بیا که به تو روان است خون دل هر شب ز چشم عاشق شب زنده دار مهدی جان هزار سال فزون است کز برای حسین تویی به صبح و مسا اشک بار مهدی جان